Skip to main content

"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult is toekomstbestendig, oplossingsgericht, strategisch en praktisch. Met 50 jaar aan expertise adviseren wij grote en kleine projecten binnen de private en particuliere sector in het landelijk gebied en de openbare ruimte. Onze opdrachtgevers zijn overheden, particulieren, agrariërs, terrein beherende organisaties, landgoedeigenaren en eigenaren van recreatieterreinen.

Onze expertise is breed georiënteerd en varieert van watermanagement, inrichting groente ruimte, contractmanagement, planontwikkeling maar ook advisering en uitvoering.

Wij leveren maatwerk, diensten, mensen, kennis en vaardigheden. Onze adviseurs bieden de helpende hand bij diverse en soms tegenstrijdige belangen. Wij werken samen met andere partijen en benutten hun kennis en ervaring. Uw project voeren wij uit zoals u dat wenst.

 Ons werkgebied strekt zich primair uit tot Nederland.

Ons doel is om u werk uit handen nemen. En dat u daarbij een goed en vertrouwd gevoel heeft.


Wat u van ons kan verwachten:

  • Wij begeleiden plannen vanaf de initiatief fase, de uitvoering en de afronding. Daar bij hoort ook: planning & control en communicatie met het gebied

  • Programma en projectmanagement op het gebied van landinrichtingstrajecten

  • Het opstellen van gebiedsvisies met uitvoeringsprogramma's, financiële paragrafen en beleidsondersteunend kaartmateriaal

  • Wij begeleiden en adviseren- particuliere trajecten, veelal als nevenactiviteiten in de landbouw

  • Wij ondersteunen innovatieve projecten bij het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering

  • Advies cultuurtechniek en watermanagement


Onze kracht 

Wat je ziet is wat je krijgt, wij houden het beoogde doel te allen tijde in beeld maar weten ons flexibel op te stellen. Met een oplossingsgericht én resultaatgerichte mentaliteit weten wij een vastgelopen project weer op de rit te krijgen.

Onze adviseurs profileren zich als no-nonsens en hebben jaren lange werkervaring in dit vakgebied.


Begin bij jezelf

Wij zijn van mening dat als je wat wil veranderen je eerst bij jezelf moet beginnen. Ons streven is duurzaam te leven opdat de nieuwe generaties een toekomstbestendig leven tegemoet gaat.
Dit zie je ook terug in onze projecten, denk bijvoorbeeld aan oplossingen met betrekking tot de klimaatveranderingen zoals periodes van wateroverlast en extreme droogte, duurzame en natuurlijke materialen in buurt-speeltuinen of  het stimuleren van initiatieven voor eerlijke ketens.

Ouderwets, zo noemen wij onze mentaliteit. Afspraken zijn er om na te komen, we zijn transparant en houden van open en eerlijkheid.